Kreowanie doświadczeń klientów

Studia podyplomowe AGH

Wykładowcy

Kadra Wydziału Zarządzania AGH, trenerzy biznesu, konsultanci, eksperci firm szkoleniowych, marketerzy, oraz zaproszeni praktycy.

(więcej…)

Program studiów

Studia podyplomowe wydziału zarządzania AGH „Kreowanie doświadczeń klientów” pozwolą słuchaczom uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystania narzędzi, metod i procedur marketingowych na potrzeby kreowania doświadczeń klientów.

(więcej…)